Kominictví Pavlík  ›  Kominické služby – Pavlík Josef

Kominické služby – Pavlík Josef

logoKominickou činnost provádíme od roku 1993 se sídlem v Jeseníku nad Odrou a jsme členem společenstva kominíků ČR. Společenstvo kominíků je dobrovolná profesní organizace sdružující podnikající fyzické a právnické osoby v oboru kominík. Naše firma se zabývá komplexním řešením spalinových cest, od dodávky a montáž komínových systémů a kouřovodů až po závěrečnou revizní zprávu spalinových cest. Svou činnost provádíme převážně na Novojičínsku a Odersku a jeho širokém okolí.

Nabízímé služby v oblastní kontroly, dodávky, montáže a rezivizí komínů:

  1. zprávy o provedení kontroly a čistění spalinové cesty dle nařízení vlády č. 91/2010 Sb.
  2. revizní zprávy spalinových cest
  3. čištění komínů a kouřovodů pro odvod spalin od všech topných medií
  4. čistění spotřebičů paliv na pevná a kapalná paliva
  5. dodávka a montáž komínových systémů
  6. dodávka a montáž komínových nástavců a komínových hlavic

Zprávy o provedení kontroly a čistění spalinové cesty dle nařízení vlády č. 91/2010 Sb.

Prima_SortProvádíme kontrolu a čištění spalinových cesty dle „NV č. 91/2010 Sb.", které se provádí čistícími pracemi, zaměřenými na zprůchodnění spalinové cesty, odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě a vybírání pevných částic nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu anebo kondenzátu spali, které vznikají při spalování. Kontrola spalinové cesty se zejména posuzuje z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti. Po kontrole a čistění spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba"zprávu o čištění spalinové cesty". Lhůty kontrol a čistění spalinové cesty, určuje výše uvedené    NV č. 91/2010 Sb.